Alt tmp

Federació de Mercats Municipals de Barcelona
Junts millor.

Alt tmp

Què fem

La FEMM te com a objectiu la defensa i representació dels interessos de les Associacions dels Mercats de Barcelona i per això te com a representació a la Junta de Govern formada per els Presidents i Presidentes de totes les Associacions de Venedors de Mercats Municipals associades.

Alt tmp

Mercats associats

Barcelona és una de les poquíssimes ciutats del món que disposa d’una xarxa de mercats públics distribuïts més o menys homogèniament per tot el territori i que donen servei a pràcticament tots els barris.

Alt tmp

Serveis

La FEMM ofereix assessorament jurídic als seus associats i una atenció personalitzada per a les associacions de venedors de cada mercat i realitza tasques de desplegament i coordinació de projectes dirigits a potenciar o promocionar els Mercats Municipals de Barcelona com per exemple COMERÇ VERD i assessora ajuda a activar nous serveis que els mercats ofereixen a la ciutat com per exemple MARKETPLACE i LOCKERS.

Alt tmp

Convenis

La FEMM estableix convenis amb altres entitats per facilitar serveis als seus associats i millores en les condicions de contractació de serveis com poden ser energia, assegurances, promocions i dinamització entre d’altres.