Serveis

Què oferim?

Alt tmp

La FEMM ofereix assessorament jurídic als seus associats i una atenció personalitzada per a les associacions de venedors de cada mercat.

La FEMM estableix convenis amb altres entitats per facilitar serveis als seus associats i millores en les condicions de contractació de serveis com poden ser energia, assegurances, promocions i dinamització entre d’altres.

Des de la Federació de Mercats Municipals de Barcelona posem a disposició de tots els comerciants de mercat el pla d’estalvi energètic de Barcelona Energia, la comercialitzadora d’electricitat pública 100 % renovable de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclou un informe gratuït de la contractació elèctrica actual i de l’estalvi potencial per a la millora de la contractació i optimització i la possibilitat d’adherir-se al preu de compra col·lectiva per als comerciants dels mercats de Barcelona.

Amb això aconseguim una millora del preu i les condicions contractuals, energia 100 % renovable, proactivitat en la detecció de mesures d’eficiència econòmica i energètica i atenció a la persona usuària personalitzada, amb gestors personals.

La FEMM ofereix una cobertura mitjançant una assegurança de responsabilitat civil col·lectiva per a les associacions en la realització d’activitats de dinamització en els seus mercats i assessora a les Associacions en tot el referent a assegurances mitjançant un acord amb MAPFRE.

La FEMM realitza tasques de desplegament i coordinació de projectes dirigits a potenciar o promocionar els Mercats Municipals de Barcelona com per exemple COMERÇ VERD i assessora ajuda a activar nous serveis que els mercats ofereixen a la ciutat com per exemple MARKETPLACE i LOCKERS.